Wnętrza

Ciepły i suchy dom

Tekst Marcin Pietrzak

2012-10-23
Ciepły i suchy dom
Budując dom, na pewno jednym z  priorytetów dla większości z nas jest to, by był on ciepły i suchy. Jednak by tak się stało, warto pamiętać o wyeliminowaniu mostków cieplnych, będących słabym punktem ochrony termicznej budynku. O tym, jak tego dokonać, mówi ekspert z firmy Stahlton Polska.Brak odpowiedniej izolacji w części cokołowej budynku może prowadzić do ucieczki ciepła, rys. Stahlton Polska

Największym problemem związanym z tematyką ogrzewania jest problem spontanicznej wymiany ciepła pomiędzy dwoma ośrodkami o różnej temperaturze. Dotyczy on zarówno rur doprowadzających czynnik grzewczy do naszego domu, jak i ścian. Dlatego też, by zminimalizować efekt ucieczki energii termicznej powszechnie stosuje się różnego rodzaju izolacje, takie jak chociażby płyty styropianowe, pozwalające zatrzymać ciepło w pomieszczeniu, które ogrzewamy. Niestety, izolacja tego typu nie eliminuje całkowicie problemu, ponieważ przewodnictwo termiczne ściany nie jest identyczne w każdym miejscu – w niektórych miejscach, zwanych mostkami cieplnymi, odpływ ciepła jest znacznie większy.
Zastosowanie odpowiednich bloczków izolacyjnych pozwala zatrzymać ciepło wewnątrz budynku, rys. Stahlton Polska

Czym są mostki cieplne?

Mostki termiczne to miejsca w przegrodzie budowlanej (jaką jest właśnie ściana), gdzie przewodnictwo cieplne jest wyższe niż w pozostałej części. W miejscach tych wymiana energii przebiega znacznie szybciej i swobodniej, co prowadzi do wyziębienia wnętrza pomieszczeń, jak również do obniżenia komfortu znajdujących się w nim osób i zwiększenia kosztów ogrzewania. Mostki cieplne powstają w miejscu połączenia dwóch materiałów o mocno zróżnicowanej przewodności cieplnej (jak np. betonowe nadproże w ścianie z cegły ceramicznej) czy uwarunkowane przez geometrię budynku (cokół lub narożnik). Przyczyn powstawania mostków cieplnych może być znacznie więcej - źle położona lub uszkodzona izolacja czy wady konstrukcyjne budynku.  „Bardzo częstym miejscem występowania mostków cieplnych są połączenia poszczególnych części obiektu: ściany ze stropem lub płytą przyziemia, nadproża okienne czy wreszcie połączenie płyty balkonowej ze stropem. Niestety, nawet w przypadku perfekcyjnego wykonania, miejsca te stanowią najczęściej lukę w barierze termicznej budynku, choćby nawet tylko dlatego, że prawidłowe nałożenie warstwy izolacyjnej jest w nich bardzo trudne.” – mówi Artur Reczkowski z firmy Stahlton Polska.Zastosowanie bloczków izolacyjnych pozwala znacząco ograniczyć straty energii cieplnej, fot. Stahlton


Jak zatem poradzić sobie z tego typu problemem? „Odpowiednie zabezpieczenie miejsc, w których mogą występować mostki termiczne, warto rozpocząć już podczas planowania budowy naszego domu, ponieważ ich wyeliminowanie jest wtedy najłatwiejsze i najskuteczniejsze. Zastosowanie na przykład odpowiednich bloczków izolacyjnych pozwala zamknąć przerwę w izolacji pomiędzy ścianą a płytą przyziemia, fundamentem czy stropem piwnicy i w konsekwencji zwiększyć komfort domowników oraz obniżyć koszty ogrzewania budynku.” – radzi Artur Reczkowski

Stop wilgoci

 „Oprócz bardzo dobrych właściwości izolacyjnych ważne jest, aby bloczki były nieprzepuszczalne dla wody. Jest to o tyle istotne, że w okolicach części cokołowej budynku może nastąpić kapilarne podciąganie wody do wyżej położonych warstw muru, co w efekcie prowadzi do zawilgocenia ściany. Przy dzisiejszym tempie budowania zawarta w ścianach wilgoć zostanie przykryta warstwą tynku i może być oddawana na zewnątrz przez okres nawet trzech lat po zakończeniu inwestycji, dlatego jest to bardzo ważne, aby zapobiec temu zjawisku. Oprócz tego zastosowanie bloczków izolacyjnych ma również drugi pozytywny aspekt. Wychłodzone w wyniku działania mostków termicznych ściany mają tendencję do zawilgoceń na skutek występowania efektu „roszenia”, czyli wykraplania się wody z pary wodnej zawartej w pomieszczeniu. Może to prowadzić do powstawania nieestetycznych zacieków lub nawet rozwoju szkodliwych grzybów i pleśni na ścianach. Stosując dobrej jakości bloczki dbamy od samego początku o odpowiednią izolację, dzięki czemu nasz dom pozostanie ciepły i suchy.” – mówi Artur Reczkowski z firmy Stahlton Polska.