Wnętrza

Prezentacje

Rynek mieszkaniowy w I kwartale 2012

Tekst Emmerson s.a.

2012-08-30
Rynek  mieszkaniowy  w I kwartale 2012
Jak wynika z najnowszej edycji kwartalnych raportów: „Pierwotny rynek mieszkaniowy” - opracowywanych przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. - w pierwszym kwartale 2012 r. zwiększyła się podaż nowych mieszkań w pięciu - na siedem głównych rynków mieszkaniowych.

 

Największy wzrost oferty, w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku, zanotowano w Łodzi (12,7%), w Krakowie (8,0%) oraz we Wrocławiu (6,8%). Nieco niższych rozmiarów był przyrost liczby nowych lokali mieszkalnych w Warszawie (3,3%) i Gdańsku (2,0%). Z kolei spadek podaży mieszkań z pierwszej ręki odnotowano w Poznaniu (-9,6%) oraz Katowicach (-1,4%). Poniżej przedstawiono zestawienie liczby mieszkań deweloperskich, dostępnych w wybranych miastach, w okresie od I kwartału 2010 r. do I kwartału 2012 r. Warto dodać, iż łączna oferta nowych mieszkań, biorąc pod uwagę siedem głównych rynków mieszkaniowych, na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy wzrosła o 3,8%. Taki rozwój wypadków świadczy o tym, że na razie deweloperzy nie zwalniają tempa i wprowadzają na rynek kolejne inwestycje. Należy przy tym zaznaczyć, iż w większości dużych miast, już obecnie dostępna oferta znajduje się w okolicach rekordowych poziomów. Taka sytuacja może więc zaskakiwać, zwłaszcza biorąc pod uwagę spowalniające tempo wzrostu gospodarczego. Z czego zatem wynika dalszy wzrost oferty na pierwotnym rynku mieszkaniowym? Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy należy obecnie, bez wątpienia uznać ustawę deweloperską, która zacznie obowiązywać już pod koniec kwietnia. Jej przepisy będą jednak odnosiły się tylko do tych inwestycji, które zostaną wprowadzone na rynek już po tym terminie. Można więc zakładać, iż deweloperzy starali się jak najlepiej przepracować pozostały czas, umieszczając na rynku więcej projektów.
Mieszkania coraz tańsze


W I kwartale 2012 r. - w większości głównych miast kontynuowane były spadki średnich cen, nowych mieszkań - nie osiągały one jednak dużych rozmiarów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku najwyraźniej obniżyła się średnia cena lokali mieszkalnych z pierwszej ręki w Warszawie, o ponad 100 zł/m2 powierzchni. W Łodzi przecena wyniosła niecałe 100 zł. Z kolei we Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach spadki cen wyniosły po około 70 zł. Nieco inaczej wyglądała sytuacja w Poznaniu i Krakowie, gdzie odnotowano wzrost średnich stawek. W pierwszym mieście wyniósł onponad 50 zł/m2, natomiast w grodzie Kraka przyrost ceny był symboliczny. Poniżej przedstawiono kwartalne zestawienie średnich cen mieszkań na rynku pierwotnym od początku 2010 r. Mimo, iż w naszym kraju nie miały miejsca gwałtowne przeceny nowych mieszkań, obserwowane w niektórych krajach Europy Zachodniej, to jednak od 2008 r. mamy do czynienia z postępującą stopniową obniżką ich cen.

Taka tendencja przyczyniła się do – już całkiem sporej - redukcji poziomów cen w największych miastach. W najbliższej przyszłości można oczekiwać kontynuacji tego trendu. Taki rozwój wypadków będzie efektem wchodzenia na rynek kolejnych tanich projektów, oferujących głównie mieszkania z segmentu popularnego, a więc małe dwu oraz   trzypokojowe lokale. Trzeba jednak podkreślić, że już obecnie dostępne są mieszkania, które można określić mianem „cenowych okazji”. W Warszawie i Krakowie możliwe jest znalezienie pojedynczych, nowych lokali mieszkalnych w okolicy 4 tys. zł/m2, a we Wrocławii Gdańsku nawet poniżej tej granicy. Warto jednak zaznaczyć, że mieszkania w takich atrakcyjnych cenach oferują głównie deweloperzy, sprzedający już ostatnie, ukończone lokale w swoich inwestycjach.