Dom

Remont

EKO Malowanie

Tekst Joanna Aleksandruk

2013-08-20
EKO Malowanie

EKO Malowanie

Intensywna edukacja sprawia, iż wzrasta ekologiczna świadomość społeczeństwa. Coraz częściej rozumiemy, że poprzez dbanie o środowisko i przyrodę dbamy o własne zdrowie. Nie chodzi już o modę, bycie EKO staje się koniecznością. Ważne, aby zdać sobie sprawę, iż udział każdego z nas w tym procesie, ma znaczenie. Dziś można ekologicznie: jeść, ubierać się, podróżować, a także… remontować dom i mieszkanie.

 

ekofarby mają piękne kolory

 

Ekologiczny dom

Podczas remontu, czy aranżacji wnętrza także możemy żyć z duchem EKO. Wystarczy, że przy wyborze materiałów budowlanych, czy wykończeniowych zwrócimy uwagę na etykietę. Pozwoli nam to zweryfikować, czy produkt został wytworzony ze składników naturalnych i jest przyjazny dla środowiska. Owszem, na wybór materiału wpływają walory estetyczne oraz funkcjonalne, jak w przypadku farby - trwałość, stopień połysku, czy zmywalność. Należy jednak pamiętać aby farba nie zawierała szkodliwych substancji. Z kolei przy wyborze narzędzi malarskich warto zwrócić uwagę na to by były biodegradowalne. Możliwość ponownego recyklingu pędzli, czy plastikowych kuwet jest ich dużym atutem.

 

Parametry ekologiczne

Farby, które noszą nazwę ekologicznych, można podzielić na trzy grupy.
Hight Solids - to jeden z rodzajów farb ekologicznych, charakteryzujący się dużą zawartością składników stałych. W stosunku do farb tradycyjnych wykazuje niższą o 50% emisję rozpuszczalników. Produkty tego typu dobrze kryją powierzchnię ścian oraz mogą być aplikowane przy pomocy typowego sprzętu malarskiego. Niestety, zawierają od 10% - 40% rozpuszczalników organicznych. Występują również farby zawierające 100% części stałych, ale wymagają one szczególnych sposobów nakładania.
Kolejnym typem farb ekologicznych są farby proszkowe, składające się w 100% ze sproszkowanej żywicy. Ich zaletą jest całkowite wyeliminowanie rozpuszczalników. Ponadto, stosując je redukujemy zanieczyszczenia stałe oraz unikamy bezpośredniego kontaktu farby ze ściekami. Malowanie tym rodzajem farby jest jednak bardzo skomplikowane, przez co niemożliwe do zrobienia samodzielnie w domu.
Do ostatniej grupy można zaliczyć emulsje wodorozcieńczalne, których jak sama nazwa wskazuje, głównym składnikiem jest woda. Zawartość szkodliwych rozpuszczalników zwykle nie przekracza 35%. Wyróżniają się długim okresem przydatności oraz zmniejszonym zagrożeniem pożarowym.
Cichy zabójca – LZO
Bardzo niebezpiecznym składnikiem wielu materiałów budowlanych są Lotne Związki Organiczne – LZO (ang. VOC. Volatile organic compounds). Są to naturalne lub syntetyczne substancje chemiczne, które wpływają niekorzystnie na jakość powietrza atmosferycznego. Pod wpływem światła słonecznego przechodzą w postać gazu lub pary, przedostając się do atmosfery. Ich zwiększona emisja powoduje powiększanie się dziury ozonowej, a co za tym idzie zanieczyszczenie środowiska.

 

Malowanie wałkiem sufitu zapewnia komfort malowania


Lotne związki organiczne powstają w wyniku procesów naturalnych jak np. erupcje gejzerów, ale przede wszystkim w wyniku rozwoju cywilizacji. Utylizacja odpadów, czy transport drogowy, lotniczy lub morski przyczyniają się do ich wytwarzania. Substancje te, są jednak także składnikami produktów, z którymi mamy do czynienia w naszych domach. Są zawarte w wielu klejach do tapet, lakierach, wykładzinach, czy farbach. Jeżeli nie chcemy mieć w domu szkodliwych substancji jak aceton, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, 4-fenylocykloheksem powinniśmy zwracać uwagę na skład produktów, które kupujemy.
Ze względu na negatywne działanie Lotnych Związków Organicznych, w Unii Europejskiej wprowadzono szereg dyrektyw i przepisów prawnych, które określają maksymalną ilość tych substancji. Według prawa ich maksymalna obecność w 1 litrze matowej farby to 30g, zaś w farbie z połyskiem 100g. Im mniejsza zawartość LZO tym bezpieczniejsze farby.
Obecnie na rynku dostępne są już farby ekologiczne, o zerowej zawartości LZO.

 

Ekomalowanie

 

Główny składnik - woda

Farby nowej generacji są przyjazne dla środowiska, ale przede wszystkim dla naszego zdrowia. Dawniej stosowano produkty, które zawierały średnio 60% rozpuszczalników. W składzie farby mogły znaleźć się toulen, ksyleny, ketony, czy metale ciężkie , tj. rtęć, ołów, arsen. Wszystkie te substancje są szkodliwe dla układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego, czy immunologicznego. Fakt, że podczas malowania rozpuszczalnik musi odparować, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla malarza oraz osób przebywających w pomieszczeniu.
Dziś, dzięki postępowi technologicznemu w wytwarzaniu farb nie musimy się już o to obawiać. Eliminacja rozpuszczalników i zastąpienie ich wodą powoduje, że podczas wysychania farby, nie wydzielają się szkodliwe substancje. Naturalny skład przyczynia się także do braku drażniącego, nieprzyjemnego zapachu. Dzięki temu można przebywać w pomieszczeniu tuż po malowaniu, bez obawy na zawroty głowy, czy negatywny wpływ na układ krwionośny i oddechowy. Ponadto taka farba jest przyjazna dla alergików.
Codziennie dokonujemy wielu wyborów, kąpiel w wannie czy pod prysznicem, segregacja śmieci czy zaoszczędzenie czasu, farba EKO czy zwykła. Nawet mała decyzja podjęta z myślą o ekologii będzie dobra dla naszego środowiska oraz zdrowia.