Dom

Eksploatacja i naprawa

Instalacje domowe pod kontrolą

Tekst Marcelina Kowalczuk • Zdjęcia shutterstock

2018-06-05
Instalacje domowe pod kontrolą

konserwacja instalacji w domuInstalacje: elektryczna, ogrzewania, kanalizacyjna czy wodna znajdują się w każdym gospodarstwie domowym. Nawet idealnie wykonany system na skutek codziennej eksploatacji zużywa się i psuje. Przed niechcianą katastrofą w domu może nas uchronić zdrowy rozsądek oraz czujne oko. By uniknąć niepotrzebnego bałaganu czy nieplanowanego remontu, warto cyklicznie sprawdzać poprawność działania instalacji.

 

Nie tylko przed zimą należy dokładnie sprawdzać instalacje, choć jest to okres, kiedy szczególnie zwracamy na nie uwagę. Panujące w tym czasie niesprzyjające warunki atmosferyczne wpływają na zwiększenie się poziomu eksploatacji systemu cieplnego, a instalacja wodna (szczególnie jej zewnętrzny odcinek) narażona jest na wpływ niskich temperatur. W okresie letnim czy wiosennym nawet do awarii prądu jesteśmy nastawieni tolerancyjniej, ze względu na wydłużające się dni, kiedy niewiele korzystamy z oświetlenia sztucznego. Zimą jednak brak prądu może nam uprzykrzyć funkcjonowanie na długie godziny, dlatego warto zawczasu zadbać o prawidłowe funkcjonowanie wszelkich systemów, by w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek.

 

 konserwacja instalacji w domu

 

• Podstawą jest wspomniana już instalacja wodna – wszystkie elementy narażone na działanie mrozu opróżnijmy z wody.

• Kominy i przewody wentylacyjne należy poddać kontroli kominiarza, który oceni również czy wymagany jest remont poszczególnych elementów.

• Rury przechodzące przez nieogrzewaną piwnicę powinniśmy zaizolować przed utratą ciepła.

• Warto sprawdzić gniazda elektryczne pod względem ich uziemienia oraz łączniki i same odbiorniki energii elektrycznej pod kątem poprawności działania.

 

 naprawa instalacji w domu

 

Kontrola przewodu kominowego

Komin wyposażony jest w rurkę, która ma za zadanie odprowadzanie skroplin. By były one poprawnie wypuszczane, należy sprawdzić szczelność rurki, a w razie potrzeby – udrożnić. Główną przyczyną utrudnionej przepustowości jest sadza z komina opadająca wraz z kwasowymi skroplinami. Aby uniknąć nadmiernego dostawania się sadzy do skroplin, należy zastosować sitko lub siatkę ochronną, które uniemożliwią opadanie sadzy. Rurka ta, połączona z kanalizacją, pozwala ustrzec ścianę kominową przed zawilgoceniem. Całą instalację wentylacyjną, podobnie jak kominową, powinien sprawdzić specjalista. Sami jednak również możemy przeprowadzać regularne kontrole, a więc weryfikować czystość i drożność kratek wentylacyjnych czy skontrolować wentylatory wymuszające przepływ powietrza w kanałach. Warto także usunąć z tych instalacji zanieczyszczenia, między innymi sadzę nagromadzoną w kominie.

 

Kontrola instalacji wodnej

Na instalację wodną na zewnątrz domu składają się często studzienka z wodomierzem albo z hydroforem. Kontrolę systemu warto rozpocząć od sprawdzenia, czy elementy w studzience nie są uszkodzone lub skorodowane. Należy także zwrócić uwagę na widoczne przecieki, stan izolacji, a także pracę zaworów odcinających. Instalacja wodna może być również wyposażona w filtry oczyszczające wodę. Wówczas pamiętajmy o ich renowacji jeszcze przed pierwszymi mrozami, aby cały układ mógł działać poprawnie.

 

 konserwacja instalacji wodnej

 

Kontrola instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna nie działa poprawnie, jeśli wywiewka jest niedrożna. Wywiewka to rura wyprowadzona ze zbiornika na nieczystości ciekłe, znajdująca się z dala od okien. Należy stale kontrolować czy jest ona drożna, gdyż wyziewy z kanalizacji mogą wracać do domu i powodować nie tylko nieprzyjemny zapach w pomieszczeniach, ale również złe samopoczucie domowników.

 

Kontrola przewodów gazowych i elektrycznych

Zweryfikowanie poprawności działania instalacji gazowej i elektrycznej należy rozpocząć od sprawdzenia skrzynek obu systemów. Czasem dostęp do powyższych mają jedynie pracownicy zakładu dostarczającego media, dlatego warto zorientować się, czy my również mamy do tego prawo. Jeśli tak, to warto co jakiś czas sprawdzić jak skrzynka wygląda w środku, a w razie potrzeby oczyścić z liści, pajęczyn, owadów. Wyłączanie się bezpieczników w instalacji elektrycznej może być uciążliwe zimą ze względu na duże obciążenia sieci domowej: jeżeli korzystamy z tradycyjnego osprzętu, warto wyposażyć się w kilka zapasowych bezpieczników na wypadek przepalenia jednego z zainstalowanych. Gdy nie posiadamy dostępu do skrzynki rozdzielczej, warto zawsze mieć pod ręką numer do odpowiedniego serwisu obsługującego.

 

 eksploatacji instalacji w domu

 

Kontrola instalacji przechodzących przez nieogrzewane pomieszczenia

Głównym problemem w nieogrzewanych pomieszczeniach może być zamarzająca w rurach woda. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki położone w pobliżu okien. Gdy rury zasilają przybory, których zimą nie używamy, możemy się bez nich obejść; warto odłączyć je od dopływu wody oraz spuścić z nich pozostałą ciecz. Zapobiegnie to zamarzaniu, a w efekcie pękaniu rur. Jeśli jednak są to rury doprowadzające wodę, z której korzystamy stale, warto je ocieplić. Najlepiej zastosować izolację nie cieńszą niż 13-20 mm, unikając uszkodzeń. Należy również pamiętać o tym, że im cieńsza jest rura i im rzadziej używana, tym większe prawdopodobieństwo, że zimą zamarznie. Jeśli w nieogrzewanych pomieszczeniach znajdują się przybory sanitarne, warto opróżnić je z wody na okres mrozów i przymrozków. Może wiązać się to z zamarzaniem wody i w efekcie rozsadzaniem porcelanowych syfonów, głównie w miskach ustępowych. Po opróżnieniu syfonu, np. dużą strzykawką, należy zatkać otwór w celu uniknięcia wydostawania się nieprzyjemnych zapachów z instalacji. Inne rozwiązanie stanowi zastosowanie płynu niezamarzającego. Jest to skuteczny środek, ale należy pamiętać o tym, że może on wyparować, w skutek czego woda w syfonie zamarznie.