Dom

Eksploatacja i naprawa

Ochrona domu przed wodą

Tekst Marcelina Kowalczuk

2015-05-19
Ochrona domu przed wodą

Skuteczna izolacja przeciwwodna zależy, w ogromnym stopniu, od użytych materiałów hydroizolacyjnych i od staranności wykonania izolacji. Aby odpowiednio dobrać materiały do tego przedsięwzięcia, należy przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych wykonać badanie warunków gruntowo – wodnych. Określają one: rodzaj gruntu, jego wilgotność, stan i barwę, obecność w gruncie części organicznych oraz poziom zwierciadła wody podziemnej.

 

Izolacja wodochronna

Ogólne wymagania dotyczą wszystkich trzech rodzajów izolacji wodochronnej: przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej. Ich ciągłość i nieprzerwany układ zapewnia maksymalną ochronę przed dostaniem się wody bądź pary wodnej do wnętrza budynku. Wgłębienia i wybrzuszenia powinny być zniwelowane jeszcze przed jej położeniem, a podłoże wyrównane tak, aby izolacja mogła do niego ściśle przylegać. Izolację układa się przy temperaturze otoczenia nie mniejszej niż 50ºC i nie większej niż 180ºC i po obniżeniu zwierciadła wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Układanie powinno obyć się bez uszkodzeń mechanicznych i zalania wodą. Wszelkie materiały powinny mieć standardy zgodne z normami. Łączenie poszczególnych materiałów może uszkadzać je lub wytwarzać szkodliwe substancje, dlatego warto zainwestować nieco czasu i zorientować się, co warto łączyć, a jakich materiałów łączyć ze sobą nie należy. Nie można łączyć materiałów asfaltowych i smoły czy materiałów bitumicznych i asfaltowych z foliami PCV. Jeśli stosujemy większą ilość warstw (dwie, trzy) warto zorientować się czy lepiki i kleje nie wpływają destrukcyjnie na łączone materiały.

Podkład

Przygotowanie podkładu polega na jego wyrównaniu, utwardzeniu, oczyszczeniu i osuszeniu. Dodatkowo wszelkie naroża należy zaokrąglić lub wyfrezować. Wszelkie spadki przy izolacjach odwadniających powinny mieć spadek większy niż 1%. Przygotowanie do wykonania izolacji powinniśmy zakończyć na zagruntowaniu oczyszczonej i suchej podłogi. Powłoki gruntujące należy ułożyć jedna po drugiej, przy czym drugą i kolejne należy nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu wcześniejszej.

Izolacja przeciwwilgociowa

Ten rodzaj izolacji wodochronnej stosuje się w tych obiektach, w których lustro wody jest usytuowane poniżej fundamentów. Jest to układ, gdzie woda nie wywiera ciśnienia hydrostatycznego na powierzchnię izolacji. Chroni konstrukcję przed podciąganiem kapilarnym wody z gruntu. Ten rodzaj izolacji stosowany jest do zabezpieczania ścian i stropów mokrych pomieszczeń (np. balkonów, loggii) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni. Wyróżnić można kilka rodzajów izolacji przeciwwilgociowej: powłokowe bez wkładek, warstwowe z materiałów rolowych, z zapraw wodoszczelnych i płytek wykładzinowych.

Izolacje powłokowe, np. z mas asfaltowych, stosuje się do ochrony zewnętrznej fundamentu piwnicy. Izolacje powłokowe z lepików smołowych możemy stosować jedynie do ochrony budynków gospodarczych. Izolacje warstwowe z papy stosujemy do ochrony podziemnych części budowli lub ocieplających warstw podłogowych. Ochrona fundamentów najczęściej składa się z dwóch warstw papy na lepiku, sklejonych na całej powierzchni w sposób ciągły. Dla porównania, do ochrony ocieplenia wystarczy jedna warstwa papy sklejanej na brzegach.

Izolacja przeciwwodna

Ten rodzaj izolacji wodochronnej stosuje się w tych obiektach,gdzie lustro wody znajduje się powyżej linii fundamentów, jakimi są np. kanały podziemne, baseny czy inne obiekty wypełnione wodą. Woda, w takich konstrukcjach, wywiera ciśnienie hydrostatyczne na powierzchnię izolacji.

Wyróżnić można kilka rodzajów izolacji przeciwwodnej: warstwowe z materiałów rolowych, syntetyczne z laminatów i żywic, z blachy ołowianej lub stalowej. Warstwowe izolacje są tworzone z papy na lepiku, choć w tym przypadku należy ułożyć minimalnie 3 warstwy i skleić je warstwami lepiku o grubości do 1,5 mm, a następnie pokryć wierzch izolacji warstwą lepiku grubości 2 mm. Izolacje z tworzyw sztucznych powinny być dostosowane do wielkości parcia hydrostatycznych, a wszelkie przewody przechodzące przez warstwę izolacji powinny być dodatkowo dobrze zabezpieczone. Izolacja z blachy w formie swoistego szalunku traconego powinna być umieszczona wewnątrz budowli, szczelnie przylegać do przegród i być w nich zakotwiona. Łączenie izolacji z blachy odbywa się przez spawanie.

Izolacje parochronne

Ten rodzaj izolacji wodochronnej stosuje się w tych obiektach,gdzie woda w postaci gazowej ma znaczący wpływ na budynek. Stosuje się je na tarasach, stropach, ścianach przy pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza, takich jak: pralnia czy pływalnia kryta.

Wyróżnić można kilka rodzajów izolacji parochronnej: powłokowe z farb i lakierów oraz z mas asfaltowych, a także warstwowe z pap i folii – metalowych i z tworzyw sztucznych. Umieszcza się je z tej strony przegrody, gdzie występuje działanie pary wodnej. Izolację parochronną należy układać na zakładkę około 4 cm i szczelnie przyklejać do powierzchni przegrody.