Dom

Eksploatacja i naprawa

Ocieplanie pianką poliuretanową

Tekst Paweł Kawka Eko-Pur

2012-10-19
Ocieplanie pianką poliuretanową

W czasach, kiedy mamy ogromny wybór materiałów termoizolacyjnych nie łatwo odnaleźć się w gąszczu parametrów technicznych i wybrać to właściwe rozwiązanie, dające pewność solidności i skutecznej ochrony termicznej przez wiele lat.

Wykonanie efektywnego termicznie ocieplenia przy użyciu materiałów tradycyjnych takich jak wełna czy styropian, wbrew pozorom nie jest łatwym zadaniem. Poddasza są szczególnie narażone na niewłaściwe wykonanie izolacji termicznej. Przy zastosowaniu materiałów tradycyjnych, największych problemów dostarcza docinanie i odpowiednie ich spasowanie, które przekłada się na późniejszą efektywność termoizolacji poddasza. Dość często występujące skomplikowane konstrukcyjnie dachy, usiane wykuszami, lukarnami czy oknami połaciowymi, posiadają ogromną ilość połączeń konstrukcyjnych, będących trudnymi miejscami do izolowania. Prawidłowe wykonanie termoizolacji ma duże znaczenie i wpływ na jej efektywność. Warto wiedzieć, że w przypadku wadliwego wykonania straty z tytułu energii grzewczej mogą sięgać aż do 40%.


 


Chcąc uzyskać poddasze ciepłe w zimie i przyjemnie chłodne w lecie przy niskich nakładach na energię potrzebną do wytworzenia odpowiedniego klimatu, trzeba zastosować efektywny materiał termoizolacyjny o niskim poziomie infiltracji (przesiąkania) i wysokim oporze dyfuzyjnym (przenikania) oraz wysokich parametrach termoizolacyjnych. Pianka poliuretanowa spełnia te wymagania oraz daje pewność trzymania parametrów przez dziesięciolecia. Dzięki sztywnej strukturze oraz wysokiej adhezji(ścisłemu przyleganiu) nie ulega pyleniu, osuwaniu czy obwieszaniu. Pianka nie zmienia gabarytów w czasie, nie kurczy się oraz nie ulega procesowi utleniania, więc „nie znika”.

Zamknięto komórkowa pianka poliuretanowa to materiał hydro i termo – izolacyjny przyszłości. Doskonale nadaje się do wykonywania efektywnych izolacji w budynkach mieszkalnych, przemysłowych czy rolniczych. Posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła lambda w przedziale 0,018-0,024 λ [W/(m*K)]. Dzięki tym parametrom, możemy zastosować cieńszą warstwę izolacji bez utraty parametrów termicznych.


 


Pozwala to na zaoszczędzenie cennego miejsca w przypadku adaptacji poddasza na cele mieszkalne. Warto również nadmienić, że pianka aplikowana metodą natryskową jest pozbawiona łączeń oraz w trakcie spieniania wypełnia wszelkie trudno dostępne miejsca. W efekcie, otrzymujemy monolityczną powłokę termoizolacyjną, pozbawioną „mostków cieplnych”, odporną na wilgoć, będącą skuteczną barierą dla powietrza.

Trzeba wiedzieć, że przenikające powietrze w przypadku tradycyjnych rozwiązań materiałowych, powoduje znaczne straty ciepła w budynku.

Dzięki ogromnej ilości zamkniętych komórek i wysokiemu oporowi dyfuzyjnemu pianka nie tylko jest świetnym izolatorem termicznym, ale w znacznym stopniu ogranicza dyfuzję (wnikanie) pary wodnej w głąb przegrody. Pozwala to na uniknięcie „kondensacji pary wodnej” we wnętrzu przegrody, co mogłoby doprowadzić do zawilgocenia.


 


Opór dyfuzyjny pianki zawiera się w przedziale między μ=60-200. Dla porównania współczynnik oporu dyfuzyjnego μ dla wełny mineralnej jest równy 1-1,5.

Cecha ta wpływa na znaczne zmniejszenie ryzyka zawilgocenia izolacji oraz eliminuje efekt utraty współczynnika lambda. Nadmierna ilość wilgoci obecna w materiałach tradycyjnych w znaczący sposób osłabia właściwości termoizolacyjne.

Trzeba wiedzieć, że efektywność izolacyjna materiałów włóknistych uzależniona jest od wilgotności panującej w przegrodzie i jest ona tym gorsza im wyższa jest wilgotność.

Często bagatelizowane zjawisko „infiltracji” ma istotny wpływ na izolacyjność termiczną materiałów włóknistych.

Trzeba wiedzieć, że wentylowanie (infiltracja) materiałów włóknistych, która jest koniecznością, prowadzi również do generowania strat ciepła.

Dzięki strukturze zamknięto komórkowej pianki poliuretanowej problem ten nie dotyczy, ograniczenie niekontrolowanego napływu i upływu powietrza przez strukturę tego izolatora, daje jeszcze większe oszczędności energii. Doskonała przyczepność oraz sztywność pianki poliuretanowej gwarantuje, że materiał ten pozostanie na miejscu aplikacji bez ryzyka osuwania czy obwieszania, dając pewność skutecznej ochrony termicznej dla użytkowników budynku. Brak pylenia materiału korzystnie wpływa na klimat panujący wewnątrz budynku, który jak wiadomo bezpośrednio przekłada się na zdrowie lokatorów. Podsumowując zamknięto komórkowa pianka poliuretanowa to nowoczesna izolacja termiczna, będąca lepszą alternatywą dla rozwiązań tradycyjnych, dzięki wewnętrznej budowie, eliminuje wiele niekorzystnych zjawisk, wpływających na efektywność termiczną.
Dlatego budując nowy budynek, warto już na etapie projektowym, podjąć decyzję o zastosowaniu solidnej i energooszczędnej izolacji termicznej. Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości kosztownych termomodernizacji.

Trzeba wiedzieć, że koszt wykonania izolacji na etapie nowobudowanego jest o wiele niższy w porównaniu z kosztami termomodernizacji istniejącego budynku.

Dlatego warto rozważyć ze szczególną starannością, decyzje dotyczące termoizolacji w trosce o własne bezpieczeństwo finansowe i środowisko naturalne.

Największe zastosowanie zamknięto komórkowej pianki poliuretanowej to ocieplenia poddaszy, dachów płaskich od zewnątrz, zbiorników, hal przemysłowych oraz obiektów inwentarskich, itd.

www.eko-pur.pl