Dom

Prawo a natura

Tekst Stefan Czeczko

2016-01-12
Prawo a natura

Kiedy późną jesienią temperatura na zewnątrz coraz bardziej się obniża, możemy zacząć przygotowywać się na pierwsze opady śniegu. Pojawienie się białego puchu często wprawia w zakłopotanie wielu posiadaczy posesji. Jego przyczyną są wątpliwości dotyczące obowiązku odśnieżania chodnika. Kwestię tę regulują odpowiednie rozporządzenia, którymi zapoznać się powinien każdy właściciel nieruchomości.

 

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku (art. 5 ust. 1 pkt 4) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników biegnących wzdłuż posesji, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek odśnieżania zostaje natomiast zdjęty w sytuacji, gdy posesja sąsiaduje z chodnikiem, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, a także w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni. Wówczas obowiązek przejmuje gmina.

 

odśnieżanie samochodu

 

Co w przypadku, gdy droga sąsiadująca z naszą posesją nie posiada chodnika? W takiej sytuacji obowiązek odśnieżania również nas nie omija. Pomimo że chodnik nie istnieje, to pas biegnący przy krawędzi drogi uznać należy za ciąg pieszy, który musimy uprzątnąć ze śniegu i lodu tak, by umożliwiał bezpieczne przemieszczanie się.

 

Analizując treść ustawy o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach, należy zwrócić uwagę na to, jak definiowany jest właściciel nieruchomości. Według odrębnego przepisu za właściciela nieruchomości uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu (np. wspólnoty mieszkaniowe), a także inne podmioty władające nieruchomością. Warto przy tym pamiętać, że konieczność odśnieżania chodnika położonego przy naszej działce jest niezależna od tego, czy rzeczywiście użytkujemy ją i zamieszkujemy. Nawet, jeśli nasza posesja jest niezabudowana i w ogóle z niej nie korzystamy, mamy obowiązek dopilnować, aby chodnik, z którym graniczy był uprzątnięty.

 

odśnieżanie chodnika

 

Nie należy lekceważyć i zaniechać nałożonego na nas obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika. Za jego niedopełnienie grożą nam dosyć poważne sankcje. Niezastosowanie się do przepisów stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny do 1500 zł lub naganą, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Dodatkowo, w sytuacji wypadku mającego miejsce na nieodśnieżonym chodniku przylegającym do terenu naszej działki, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu, poszkodowana osoba ma prawo domagać się odszkodowania od właściciela posesji. Wówczas, na mocy kodeksu karnego, zostajemy obarczeni winą za zdarzenie i spada na nas obowiązek zadośćuczynienia. Jednak niekiedy nawet uprzątnięcie chodnika nie gwarantuje, że nikt nie pośliźnie się na sąsiadującym chodniku. Aby ustrzec się przed konsekwencjami, można wykupić ubezpieczenie OC nieruchomości. Taka polisa wyniesie nas jedynie kilkadziesiąt złotych rocznie, a w razie potrzeby pokryje ewentualne koszty odszkodowania.

 

Wiele kwestii związanych z obowiązkiem odśnieżania chodników wywołuje wątpliwości, ponieważ ustawa nie wyjaśnia pewnych szczegółów, więc nie zawsze wiadomo, w jaki sposób odczytywać treść przepisu. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki należy odśnieżać chodnik, gdzie składować uprzątnięty śnieg i co zrobić, kiedy niemożliwe jest całkowite usunięcie lodu pokrywającego chodnik.

 

Eksperci uważają, że w praktyce powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem i interpretować ustawę funkcjonalnie. Przy odśnieżaniu chodnika musimy zwrócić uwagę na to, by uprzątnięty śnieg umieścić w takim miejscu, aby piesi mieli możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się. Odgarnięty śnieg możemy składować na jednej części chodnika, ale musimy pozostawić tyle miejsca, aby zalegające zaspy nie utrudniały bezpiecznego przemieszczania się. Odgarnięty śnieg nie może też znaleźć się na ulicy.

 

odśnieżanie dachu

 

Rozporządzenie nakazuje nam oczyścić chodnik ze śniegu i lodu tak, aby doprowadzić go do stanu pierwotnego. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, na przykład, kiedy na nawierzchni zalega warstwa lodu, której nie sposób usunąć ze względu na długotrwale utrzymujące się ujemne temperatury. W takiej sytuacji właściciel sąsiadującej z chodnikiem działki ma obowiązek podjąć działania, które maksymalnie zwiększą bezpieczeństwo poruszania się w danym miejscu. W tym celu należy na przykład posypać chodnik piaskiem.

 

Właściciele nieruchomości są również zobowiązani do odśnieżania dachu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Kwestię tę reguluje art. 61 prawa budowlanego, w myśl którego powinniśmy usunąć zalegający na dachu śnieg w sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku, zwłaszcza, jeśli chodzi o obiekty publiczne (sklepy, usługi, restauracje itp.).

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i użytkownikom budynków jest niezwykle istotną sprawą zwłaszcza zimą, kiedy łatwo ucierpieć na przykład podczas zwykłego spaceru po śliskiej nawierzchni, dlatego tej zimy zadbajmy o stan chodników przylegających do naszych działek.

Kiedy późną jesienią temperatura na zewnątrz coraz bardziej się obniża, możemy zacząć przygotowywać się na pierwsze opady śniegu. Pojawienie się białego puchu często wprawia w zakłopotanie wielu posiadaczy posesji. Jego przyczyną są wątpliwości dotyczące obowiązku odśnieżania. Kwestię tę regulują odpowiednie rozporządzenia, którymi zapoznać się powinien każdy właściciel nieruchomości.

 

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku (art. 5 ust. 1 pkt 4) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników biegnących wzdłuż posesji, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek odśnieżania zostaje natomiast zdjęty w sytuacji, gdy posesja sąsiaduje z chodnikiem, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, a także w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni. Wówczas obowiązek przejmuje gmina.

Co w przypadku, gdy droga sąsiadująca z naszą posesją nie posiada chodnika? W takiej sytuacji obowiązek odśnieżania również nas nie omija. Pomimo że chodnik nie istnieje, to pas biegnący przy krawędzi drogi uznać należy za ciąg pieszy, który musimy uprzątnąć ze śniegu i lodu tak, by umożliwiał bezpieczne przemieszczanie się.

Analizując treść ustawy o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach, należy zwrócić uwagę na to, jak definiowany jest właściciel nieruchomości. Według odrębnego przepisu za właściciela nieruchomości uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu (np. wspólnoty mieszkaniowe), a także inne podmioty władające nieruchomością. Warto przy tym pamiętać, że konieczność odśnieżania chodnika położonego przy naszej działce jest niezależna od tego, czy rzeczywiście użytkujemy ją i zamieszkujemy. Nawet, jeśli nasza posesja jest niezabudowana i w ogóle z niej nie korzystamy, mamy obowiązek dopilnować, aby chodnik, z którym graniczy był uprzątnięty.

Nie należy lekceważyć i zaniechać nałożonego na nas obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika. Za jego niedopełnienie grożą nam dosyć poważne sankcje. Niezastosowanie się do przepisów stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny do 1500 zł lub naganą, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Dodatkowo, w sytuacji wypadku mającego miejsce na nieodśnieżonym chodniku przylegającym do terenu naszej działki, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu, poszkodowana osoba ma prawo domagać się odszkodowania od właściciela posesji. Wówczas, na mocy kodeksu karnego, zostajemy obarczeni winą za zdarzenie i spada na nas obowiązek zadośćuczynienia. Jednak niekiedy nawet uprzątnięcie chodnika nie gwarantuje, że nikt nie pośliźnie się na sąsiadującym chodniku. Aby ustrzec się przed konsekwencjami, można wykupić ubezpieczenie OC nieruchomości. Taka polisa wyniesie nas jedynie kilkadziesiąt złotych rocznie, a w razie potrzeby pokryje ewentualne koszty odszkodowania.

Wiele kwestii związanych z obowiązkiem odśnieżania chodników wywołuje wątpliwości, ponieważ ustawa nie wyjaśnia pewnych szczegółów, więc nie zawsze wiadomo, w jaki sposób odczytywać treść przepisu. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki należy odśnieżać chodnik, gdzie składować uprzątnięty śnieg i co zrobić, kiedy niemożliwe jest całkowite usunięcie lodu pokrywającego chodnik.

Eksperci uważają, że w praktyce powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem i interpretować ustawę funkcjonalnie. Przy odśnieżaniu chodnika musimy zwrócić uwagę na to, by uprzątnięty śnieg umieścić w takim miejscu, aby piesi mieli możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się. Odgarnięty śnieg możemy składować na jednej części chodnika, ale musimy pozostawić tyle miejsca, aby zalegające zaspy nie utrudniały bezpiecznego przemieszczania się. Odgarnięty śnieg nie może też znaleźć się na ulicy.

Rozporządzenie nakazuje nam oczyścić chodnik ze śniegu i lodu tak, aby doprowadzić go do stanu pierwotnego. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, na przykład, kiedy na nawierzchni zalega warstwa lodu, której nie sposób usunąć ze względu na długotrwale utrzymujące się ujemne temperatury. W takiej sytuacji właściciel sąsiadującej z chodnikiem działki ma obowiązek podjąć działania, które maksymalnie zwiększą bezpieczeństwo poruszania się w danym miejscu. W tym celu należy na przykład posypać chodnik piaskiem.

Właściciele nieruchomości są również zobowiązani do odśnieżania dachu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Kwestię tę reguluje art. 61 prawa budowlanego, w myśl którego powinniśmy usunąć zalegający na dachu śnieg w sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku, zwłaszcza, jeśli chodzi o obiekty publiczne (sklepy, usługi, restauracje itp.).

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i użytkownikom budynków jest niezwykle istotną sprawą zwłaszcza zimą, kiedy łatwo ucierpieć na przykład podczas zwykłego spaceru po śliskiej nawierzchni, dlatego tej zimy zadbajmy o stan chodników przylegających do naszych działek.