Dom

Eksploatacja i naprawa

Systemy alarmowe

2013-08-22
Systemy alarmowe

Bezpieczeństwo i komfort w jednym stały domu...

System alarmowy może zapewnić poczucie bezpieczeństwa – każdy zgodzi się z takim stwierdzeniem. Jak dowodzą statystyki prowadzone przez Policję i ubezpieczycieli, zainstalowanie systemu alarmowego jest jedną z najskuteczniejszych metod obniżenia ryzyka włamania.

 

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Ochrona obwodowa
Właściwie skonfigurowany, system alarmowy może zapewnić ochronę również wtedy gdy w domu przebywają jego mieszkańcy. Jest to możliwe dzięki ochronie obwodowej, wykrywającej próbę wtargnięcia z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiającej swobodne poruszanie się wewnątrz chronionego obszaru. Zakres ochrony oferowanej przez nowoczesny i inteligentny system alarmowy może być znacznie szerszy. Wyposażony w odpowiednie czujki, może chronić przed zagrożeniami wynikającymi z ulatniania się niebezpiecznych gazów, rozwijającego się pożaru czy zalania mieszkania wodą spowodowanego usterką instalacji hydraulicznej.

 

Instalacja
Decydując się na inwestycję w bezpieczeństwo własne i najbliższych przez zainstalowanie systemu alarmowego, najlepszym momentem na jego instalację jest budowa czy remont domu lub mieszkania. Spowodowane to jest koniecznością przeprowadzenia prac związanych z ułożeniem odpowiedniego okablowania, niezbędnego do przekazywania sygnałów pomiędzy najważniejszymi elementami systemu: czujkami, centralą, sygnalizatorami, manipulatorami.

Niezawodne systemy alarmowe

 

Łączność bezprzewodowa
Alternatywą, w sytuacji gdy układanie okablowania byłoby zbyt uciążliwe, jest system alarmowy wykorzystujący łączność bezprzewodową. Systemy bezprzewodowe wykorzystujące najnowocześniejsze technologie mogą zapewnić tak samo wysoki poziom niezawodności i skuteczności jak te tradycyjne, przewodowe. Należy przy tym pamiętać, że najczęściej niemożliwe jest łączenie w jeden system elementów bezprzewodowych pochodzących od różnych producentów – dlatego należy uważnie zapoznać się z gamą produktów oferowaną przez ich producenta.

Komfort codziennego życia
Jednak rola nowoczesnych systemów alarmowych nie musi kończyć się na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa. Te najbardziej zaawansowane, oferują szereg rozwiązań, których celem jest poprawa komfortu codziennego życia dla wszystkich domowników. Jak to możliwe? To proste – przez połączenie w ramach jednego systemu funkcjonalności systemu alarmowego i instalacji inteligentnego domu uzyskać można efekty, o których niedawno można było jedynie pomarzyć.
Ten modny termin - „inteligentny dom” - oznacza w dużym uproszczeniu interakcje pomiędzy różnymi, niezależnymi dotychczas instalacjami, które wpływają na oszczędzanie energii i zapewnienie komfortu. Przykładami takich rozwiązań mogą być m.in. samoczynne włączanie światła w korytarzu po wykryciu ruchu, wyłączanie ogrzewania w pokoju w trakcie wietrzenia pomieszczenia, czy opuszczanie rolet przeciwwłamaniowych z chwilą wyjścia z domu. Już w tych przykładach widać, że elementy instalacji alarmowej doskonale nadają się do realizacji takiego sterowania. Przykładowo, czujka ruchu, która służy do wykrywania intruza, może jednocześnie przesyłać sygnał do włączenia światła w obecności domowników. Podobnie czujkę reagującą na otwarcie okna wykorzystać można do zamknięcia grzejnika podczas wietrzenia pokoju. Czujka wykrywająca zalanie może uruchomić zawór awaryjnego odcięcia dopływu wody, a wykrycie ulatniającego się gazu może samoczynnie uruchomić wzmożoną wentylację pomieszczenia. W przypadku wykorzystania sterowania roletami, polecenie załączenia czuwania systemu alarmowego może dodatkowo uruchomić zamykanie rolet w celu dodatkowego zabezpieczenia przed włamaniem, wyłączyć zbędne światła i przełączyć ogrzewanie w tryb ekonomiczny. Wyraźnie widać tutaj, że idea inteligentnego domu skupia się na przyniesieniu oszczędności poprzez rozważne zarządzanie energią, ale także na poprawie komfortu mieszkańców przez wyręczanie ich z małych, codziennych zadań.

 

Połączenie zaawansowanego systemu alarmowego z inteligentną instalacją są kluczem do sukcesu

Połączenie zaawansowanego systemu alarmowego z instalacją inteligentną może przynieść także dodatkowe korzyści: rozbudowane możliwości zdalnego zarządzania i sterowania systemem, za pomocą telefonu komórkowego, smartfonu czy komputera. Dzięki temu w trakcie delegacji czy przebywania na urlopie możliwe jest połączenie z systemem w domu i przykładowo włączenie podlewania trawnika. Wykorzystując do tego celu smartfon typu iPhone czy telefon z systemem Android, zdalne sterowanie takim systemem może być równie wygodne i proste jak wtedy kiedy przebywa się w domu. Oznacza to, że w domu inteligentnym masz pełną kontrolę nad całym systemem – zarówno przebywając w nim, jak i będąc poza domem.


www.mieszkajbezpiecznie.pl