Dom

Budowa

Uwaga, proszę przepuścić światło! Kilka słów o szybach zespolonych

Tekst Kinga Struczyk • Zdjęcia Shutterstock

2021-04-01
Uwaga, proszę przepuścić światło! Kilka słów o szybach zespolonych

Jak potwierdzają badania, od dostępu światła słonecznego zależy nasze samopoczucie, a nawet zdrowie. Gdy brakuje tego życiodajnego czynnika, stajemy się ospali, zmęczeni, obniża się nasz nastrój, nie mamy siły i chęci do działania. Z jednej strony jest to spowodowane produkowaniem przez organizm melatoniny, z drugiej zaś spadkiem serotoniny, jaka z kolei jest hormonem odpowiadającym za poczucie szczęścia, radości i dobre samopoczucie.

 

Oczywistością wydawać by się mógł fakt, że szyby przepuszczają światło. Dzięki nim dostaje się ono do wnętrza budynku. Zabezpieczają go tym samym przed czynnikami zewnętrznymi, pełniąc swoistą rolę termoizolatora. Jednak to tylko przekonanie pozorne. Owszem tak też jest, ale jeżeli chodzi o stopień jego przepuszczalności, to już zupełnie inna rzecz.

 

FOTO: © JP WALLET / SHUTTERSTOCK.COM

 

SZYBA DOBRZE ZESPOLONA

W oknach montowane są zarówno szyby zwykłe, jak również absorpcyjne, niskoemisyjne refleksyjne. Stosowane natomiast w oknach tak zwane szyby zespolone, jakie budowane są z różnego rodzaju szkła, mają odmienny stopień przepuszczalności światła.

 

O tym, jak ważna jest rola światła w życiu i funkcjonowaniu każdego organizmu, począwszy od roślin, skończywszy na człowieku, nikogo chyba nie trzeba przekonywać.

 

FOTO: © NEW AFRICA / SHUTTERSTOCK.COM

 

DOM DOBRZE DOŚWIETLONY

Dlatego też przy budowie nowego domu warto jest tę kwestię uwzględnić. Osobą odpowiedzialną za właściwe doświetlenie jest architekt projektujący bryłę budynku, który oczywiście jeszcze na etapie planowania musi wziąć pod uwagę wszystkie obowiązujące zasady prawa budowlanego. Zakłada ono, że w pomieszczeniach takich jak pokój dzienny, sypialnia czy kuchnia stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Natomiast w garderobie, garażu, kotłowni, co najmniej 1:12.

 

CZTERY STRONY ŚWIATA

W tym miejscu należy również nadmienić o tradycyjnym sytuowaniu budynku względem poszczególnych stron świata. Polegało ono na tym, by pomieszczenia, takie jak właśnie pokoje dzienne czy kuchnia były jak najlepiej doświetlone. Natomiast pomieszczenia gospodarcze już niekoniecznie. Dlatego też najczęściej znajdują się one od północnej strony budynku, gdzie w miesiącach jesienno-zimowych praktycznie pozbawione są światła. Obecnie coraz częściej wraca się do tego rozwiązania. W dużej mierze ze względu na możliwość korzystania z cieplnej energii słońca, chęci napawania się światłem w pomieszczeniach, gdzie najczęściej przebywamy, czy ochrony innych pomieszczeń przed przegrzaniem.

 

JAK TO ŚWIATŁO DZIAŁA?

Naturalne światło jest promieniowaniem słonecznym docierającym do ziemi ze słońca. Składa się ono m.in. z promieni podczerwonych, które są największym jego elementem składowym, stanowiącym 55%, światła widzialnego w 42% i promieni ultrafioletowych w ilości 3%. Oko ludzkie postrzega jedynie promieniowanie elektromagnetyczne między 0,38 a 0,78 µm. Światło docierające do szyby zostaje odbite, pochłonięte przez szkło i tylko w pewnym stopniu dostaje się do pomieszczenia. Nie jest możliwe, aby tyle samo światła, ile pada na szybę, dostało się do wnętrza budynku.

 

FOTO: © AFRICA STUDIO / SHUTTERSTOCK.COM

 

SZYBA ZESPOLONA

Dlatego też ważna jest sama konstrukcja okien, a przede wszystkim zastosowanie szyb zespolonych, które wpływają na ilość światła docierającego do wnętrza pomieszczenia. O ich właściwościach w dużej mierze decyduje zarówno konstrukcja, jak i parametry techniczne.

 

Warto się temu przyjrzeć gdyż dzięki odpowiednim współczynnikom, takim jak przepuszczalność światła czy energii słonecznej będziemy mieli gwarancję najwyższej jakości okien spełniających nasze oczekiwania.

 

WSKAŹNIK, WSPÓŁCZYNNIK, PARAMETR

Jednym z podstawowych wyróżników tych parametrów, na jakie należy zwrócić uwagę, rozważając zakup okien, jest współczynnik przepuszczalności światła Lt (z angielskiego Light transmission). Wskazuje on, jaka część światła widzialnego, padającego pod kątem ok. 90 stopni przepuszczana jest przez szkło. Podaje się go w wartości procentowej. Im wskaźnik ten jest wyższy, tym większa ilość światła przenika przez szybę do pomieszczenia. Współczynnik przenikania światła odnosi się tylko do widzialnej części widma słonecznego. Jeszcze czym innym jest natomiast współczynnik przepuszczalności energii słonecznej. Są to dwa zupełnie odmienne parametry.

 

FOTO: © AMBIENTO / SHUTTERSTOCK.COM

 

 

SZYBA A PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA

Jeżeli chodzi o współczynnik przepuszczalności światła w przypadku szyby zespolonej wykonanej ze zwykłego szkła float, to może on mieć wartość do 90%. Natomiast w przypadku okien z wieloszybowymi pakietami bądź gdy zamontowane są w nich szyby ze szkła z powłokami niskoemisyjnymi lub z dużym udziałem tlenków metali, ulega on zmianie. Zupełnie inna może być także wartość współczynnika Lt, jeżeli w pakiecie szybowym zastosowane będą szyby o specjalnych właściwościach.

 

Inaczej wgląda to w przypadku dużych przeszklonych powierzchni, które najcześciej wykonywane są ze szkła selektywnego odbijającego od zewnątrz promienie cieplne, zabezpieczając jednocześnie przed ich wydostawaniem się z wnętrz. Współczynnik przenikania światła w przypadku tego rodzaju szkła jest w granicach 35-75%.

 

FOTO: © AFRICA STUDIO / SHUTTERSTOCK.COM

 

Dostępne są również na rynku warianty łączące walory obu rozwiązań, to jest szyb jednokomorowych przepuszczających światło oraz dwukomorowych odpowiedzialnych za termoizolacyjność. Właściwości szyb dwukomorowych, pozwalają na otrzymanie najwyższej wartości zysku energii słonecznej, dzięki czemu mamy zapewnioną nie tylko energooszczędność, ale również komfort cieplny podczas zimy. Są one stosowane w celu otrzymania najwyższych parametrów termoizolacyjnych oraz dostępu do światła naturalnego.

 

Pakiety szybowe w oknach mogą być zbudowane z różnych typów szkła. Mają one zdolność zatrzymania ciepła w pomieszczeniach budynku czy ochronę przed ich przegrzaniem. Warto również zwrócić uwagę na współczynnik przenikania światła obliczony dla konkretnej szyby zespolonej.

 

Pakiety szybowe w oknach mogą być zbudowane z różnych typów szkła. Dlatego wybierając okna, zwracajmy uwagę nie tylko na ich zdolność do zatrzymywania ciepła w pomieszczeniach i ich ochronę przed przegrzewaniem, ale też na współczynnik przenikania światła obliczony dla konkretnej szyby zespolonej.

 

FOTO: © ROBERT KNESCHKE / SHUTTERSTOCK.COM