Dom

Budowa

Zima bez probemów

Tekst Monika Michońska • Zdjęcia Pentair Thermal Management Polska Sp. z o.o.

2014-01-21
Zima bez probemów

Zima, jest piękną, często niedocenianą porą roku. Dla jednych to czas wypoczynku na świeżym powietrzu i sezon narciarski, dla drugich to same kłopoty związane z częstymi awariami instalacji w domach, budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej. Brak ogrzewania, awaria wodociągów, oblodzone chodniki, parkingi i schody to typowe utrudnienia, z którymi musimy się zmierzyć zimą. Czy ten koszmar musi powtarzać się co roku? Nie, wręcz przeciwnie - za pomocą specjalnie zaprojektowanych elektrycznych systemów grzewczych można pozbyć się wszystkich kłopotów raz na zawsze. Wystarczy założyć ogrzewanie w newralgicznych punktach instalacji i zadbać o systematyczne odprowadzanie wody z roztopionego śniegu – i gotowe!
Zbyt długa zima potrafi dać się we znaki nie tylko nam wszystkim, ale również pozostawia swoje piętno na budynkach i instalacjach. Wraz z wiosną w całej okazałości pojawiają się uszkodzenia instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Jest to najlepszy moment, żeby wraz z naprawą i konserwacją zabezpieczyć rury i pozbyć się problemów raz na zawsze. Najskuteczniejsze rozwiązanie to kompletny, elektryczny system grzewczy wraz ze sterownikiem, zapewniający ochronę tylko podczas ujemnych temperatur. Zamarznięte rury mogą być kosz¬townym problemem - gdy są nara¬żone na działanie ujemnych tem¬peratur, pękają, prowadząc do istotnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Samoregulujący przewód grzejny FroStop w połączeniu z odpowiednią izolacją termiczną skutecznie zabezpieczy przed zamarzaniem rury z wodą, systemy hydrantowe i tryskaczowe.

 

Kompletny samoregulujący system z elektrycznym przewodem grzejnym FroStop Black, stanowi niezawodną ochronę przed uszkodzeniami w warunkach zimowych. Utrzymuje drożność odpływu topniejącego śniegu i lodu, jednocześnie eliminując zagrożenie spowodowane soplami i nawisami lodowymi.

 

Zadaniem elektrycznych systemów grzewczych ochrona przed zamarzaniem rur wodociągowych i kanalizacyjnych zapewnia zabezpieczenie instalacji doprowadzających olej opałowy lub inne ciecze zmieniające swoje właściwości fizyko-chemiczne pod działaniem niskich temperatur oraz utrzymanie właściwej temperatury rurociągu. Stosowanie samej izolacji cieplnej lub zwiększanie jej grubości często jest niewystarczające lub niekorzystne ze względów ekonomicznych. Szczególnie przy braku ciągłego przepływu czynnika w instalacji, stosowanie ogrzewania elektrycznego jest konieczne. Elektryczne samoregulujące przewody grzejne dostosowane są do wielu zastosowań: Zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane na rurach: Frostop Green (10 W/m przy 5°C), FroStop Black (18 W/m przy 5°C), Zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane wewnątrz rur: ETL-10 (10 W/m przy 5°C w powietrzu, 20W/m przy 5°C w wodzie), Utrzymanie temperatury rur kanalizacyjnych zawierających substancje tłuszczowe: FS-C-2X (31W/m przy 5°C, 22W/m przy 40°C). Przewody mogą być stosowane zarówno do rur metalowych jak i rur z tworzyw sztucznych. Układa się je wzdłuż rurociągu pod warstwą izolacji. Moc grzejna, jaką należy doprowadzić w celu skompensowania strat ciepła, a więc jaki przewód należy zastosować i jaką izolację cieplną – obliczamy lub dobieramy na podstawie gotowych tabel strat ciepła. Do każdego systemu można dobrać kompletny zestaw komponentów oraz sterowników. W celu sterowania pracą takich obwodów stosuje się termostaty. Podstawowe sterowanie polega na pomiarze temperatury powierzchni rurociągu w najzimniejszym jego punkcie i załączaniu obwodów grzejnych, gdy temperatura osiągnie nastawioną wartość. Do większych instalacji uzasadnione jest stosowanie termostatów z funkcją oszczędzania energii. Wyznaczają one cykl pracy obwodów w oparciu o pomiar temperatury otoczenia zgodnie z opracowanym w tym celu specjalnym algorytmem PASC (sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia).

 

Przewody grzejne układa się prostoliniowo wzdłuż rynien i wewnątrz rur. W rynnach skrzynkowych lub korytach, może zaistnieć potrzeba ułożenia przewodu w kilku liniach. Do mocowania przewodu, wykonywania rozgałęzień, podłączenia zasilania i zakończenia służą akcesoria stanowiące element danego systemu.

 

Rozwiązanie „last minute”

Gdy zima już nadeszła a rury w budynku już zamarzły jest za późno na pełen proces montażu systemu grzewczego. Nie jesteśmy zupełnie bezradni – to jest odpowiedni moment żeby zastosować FrostGuard – samoregulujący, zakończony fabrycznie przewód grzewczy, który wystarczy jedynie zamocować wzdłuż rury (metalowej lub PCV), zaizolować i podłączyć do zasilania. Elektryczne, systemy grzewcze zapewnią nam bezawaryjne funkcjonowanie budynku i posesji w zimie. Dodatkowo dzięki technologii samoregulacji oraz zastosowaniu termostatów, systemy te są energooszczędne, niedrogie w eksploatacji (załączają się tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne) oraz nie wymagają konserwacji.

Ochrona dachów i rynien przed gromadzeniem się śniegu i lodu

Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników. Zalegający śnieg, podczas naprzemiennego zamarzania i rozmarzania, nie tylko niszczy poszycie dachu ale również stanowi ogromne obciążenie dla konstrukcji budynku. Systematyczne usuwanie nadmiaru białego puchu jest więc koniecznością i obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Dodatkowo sople zwisające z rynien i poszycia dachu stanowią poważne zagrożenie dla przechodniów. Inny poważny problem mogą stanowić zamarznięte rynny, które, przy braku drożności nie zapewniają stałego odprowadzania wody z topniejącego śniegu. Woda szukając innego ujścia spływa po elewacji niszcząc ściany i stropy.

Elektryczny system grzewczy stanowi skuteczne rozwiązanie powyższych problemów 

Kompletny samoregulujący system z elektrycznym przewodem grzejnym FroStop Black, stanowi niezawodną ochronę przed uszkodzeniami w warunkach zimowych. Utrzymuje drożność odpływu topniejącego śniegu i lodu, jednocześnie eliminując zagrożenie spowodowane soplami i nawisami lodowymi. Zabezpiecza poszycie dachu, rynien i rur odpływowych przed działaniem zamarzającej wody nagromadzonej pod zalegającym śniegiem. Przewody grzejne układa się prostoliniowo wzdłuż rynien i wewnątrz rur. W rynnach skrzynkowych lub korytach, może zaistnieć potrzeba ułożenia przewodu w kilku liniach. Do mocowania przewodu, wykonywania rozgałęzień, podłączenia zasilania i zakończenia służą akcesoria stanowiące element danego systemu. Elektryczne, systemy grzewcze zapewnią nam bezawaryjne funkcjonowanie budynku i posesji w zimie. Dodatkowo dzięki technologii samoregulacji oraz zastosowaniu termostatów, systemy te są energooszczędne, niedrogie w eksploatacji (załączają się tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne) oraz nie wymagają konserwacji.