Lifestyle

Hobby

ASG

Tekst Arkadiusz Popławski • Zdjęcia Szerszeń

2013-08-07
ASG

Wśród wielu form rekreacyjnych aktywności ruchowych jedną z najmłodszych, a zarazem zdobywających coraz to większą popularność jest zabawa terenowa ASG.

Nazwa ASG wzięła się ze skrótu pełnej nazwy Air Soft Gun, zwanej również BB guns. W trakcie „bitwy” wykorzystuje się repliki broni używanej w różnych formacjach wojska w skali 1:1.

Historia ASG zaczęła się po drugiej wojnie światowej w Japonii. Ze względu na rygorystyczne obostrzenia jakie zostały nałożone po wojnie Armia japońska wykorzystywała repliki broni do szkolenia wojskowego. W Japonii rozkwit ASG nastąpił w latach 70-tych oraz 80-tych i stał się alternatywą do gry, zabawy oraz doskonalenia umiejętności strzeleckich związanych z bronią palną, której posiadanie było zakazane. W tym samym czasie ASG zdobył sympatyków w Stanach Zjednoczonych oraz rozprzestrzenił się w krajach Azjatyckich takich jak Hong Kong, Korea, Tajwan, Filipiny. W Europie pierwsze początki ASG datuje się na połowę 90-tych lat ubiegłego wieku. W Polsce w tym samym okresie w sklepach z zabawkami pojawiły się pierwsze pistolety strzelające plastikowymi kulkami o średnicy 6 mm. Nie miało to jednak dużego wpływu na rozwój ASG w Polsce gdyż sprzedawano pistolety zabawkowe mało przypominające repliki prawdziwej broni. W miarę udoskonalania replik w krajach Azjatyckich, stawały się one wiernymi  kopiami oraz zwiększała się ich dostępność w Polsce. Pierwszy portal o ASG powstał w 2001 roku i od tego czasu obserwuje się z każdym rokiem coraz większe zainteresowanie tą dyscypliną rekreacyjnej aktywności ekstremalnej.

Repliki broni ASG w skali 1:1 są wiernym odzwierciedleniem broni używanej w różnego rodzaju oddziałach wojskowych od broni krótkiej przez karabiny snajperskie, karabinki szturmowe, broń wsparcia, miny, granatniki oraz granaty. Strzelają kulkami o średnicy 6 mm i wadze od 0,20g do 0,33g.

Granice wiekowe uczestników zabawy terenowej nie są sprecyzowane i mogą uczestniczyć w nich osoby w każdym wieku bez różnicy ze względu na płeć. Ogólnie przyjętą zasadą jest jednak ukończenie 16 roku życia. Uczestnik ASG podczas zabawy z elementami strzelania jest bezwzględnie zobligowany do noszenia okularów lub też gogli ochronnych. Bardzo często uczestnicy posiadają również ochronę twarzy w postaci kominiarek, chust i masek. Solidna ochrona oczu w trakcie rozgrywek airsoftowych, to podstawowy i wymagany środek bezpieczeństwa.

 

 

W grach i zabawach airsoftowych z reguły uczestniczy od kilku do kilkuset osób. W trakcie gry rozgrywane najczęściej są różnego rodzaju scenariusze o określonej tematyce:

1. Zabawy terenowe mające na celu wyeliminowanie przeciwnika w których udział biorą dwie lub większa ilość drużyn. Jako drugoplanowe cele w trakcie gry często przyjmuje się kontrolę nad określonym obiektem, odbicie zakładników lub nie dopuszczenie do kontaktu określonych osób z poszczególnymi drużynami, zdobycie przedmiotu z zajętego przez przeciwnika terenu bądź zajęcie określonej lokalizacji i utrzymanie jej.

2. LARP-y (Live Action Role Playing) to scenariusze gry pomijające strzelanie i eliminację przeciwnika jako podstawowy element zabawy, a główny wątek jest ukierunkowany na taktykę, zdolność przetrwania jak i oddziaływanie dyplomatyczne na struktury wyimaginowanego państwa z zamiarem przejęcia jego kontroli. Jest to podobne do improwizowanej sztuki teatralnej. Reżyser i scenarzysta w jednej osobie (MG), jest jedyną osobą, która zna scenariusz w całości. Reszta uczestników (graczy) staje się aktorami – wciela się w swoje postaci i odgrywa przydzielone im role w tworzonej wspólnie historii. To, co mówią, jest traktowane jako wypowiedzi prowadzonych przez nich postaci, a to, co robią – jako akcje postaci. Mile widziane jest wczuwanie się w klimat gry i odgrywanie postaci w sposób adekwatny do realiów świata i epoki.

3. Military Simulation nazywane MilSimami odzwierciedlają warunki najbardziej zbliżone do prawdziwego pola walki. Wykorzystywane są elementy sztuki przetrwania w trakcie gier trwających często ponad 24 h. Wymagają dobrej kondycji fizycznej i psychicznej (zawierają elementy survivalu), ale też odpowiedniego zasobu wiedzy (np. procedur NATO, struktury sztabowej, zależności w pionie dowodzenia). Teamy do takich misji przygotowują się od tygodnia do kilku miesięcy,  sztabowcy opracowują specjalną taktykę oraz dostosowują poszczególne oddziały do zadań specjalnych. Po zakończeniu gry sporządzane są tzw. AAR ang. After Action Report.

 

 

 

Uczestnicy rekreacyjnej aktywności ekstremalnej jakim jest ASG, przeważnie wybierają teren zabaw trudny w swojej topografii i stwarzający bogate pole manewru takie jak opuszczone fabryki, poligony lub też ciężkie do przebycia ostępy leśne. Wszystkie te czynniki znacznie podnoszą  atrakcyjność gry jak i stwarzają idealne warunki do spełnienia zaplanowanego wcześniej scenariusza. Teren powinien być, w miarę możliwości, oznaczony i zabezpieczony przed wejściem na niego osób postronnych jak również bezpieczny dla samych graczy. Prowadzenie walk na określonym terenie powinno być uzgodnione z jego właścicielem lub zarządcą. O prowadzeniu walk airsoft na określonym terenie powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe.

 

 

 

ASG to nie tylko lekcja wojskowości i taktyki, ale również historii, bo scenariusze rozgrywek bardzo często są odzwierciedleniem rzeczywistych działań wojennych, których zakończenie nie koniecznie kończy się jak opisują to podręczniki historii.

Oddziały ASG w ramach szkolenia i podniesienia własnych wartości bojowych organizują w ramach własnego oddziału częste wyjścia w teren celem przećwiczenia taktyki.

 

 

 

Uczestnicy ASG przykładają dużą uwagę do realizmu gry terenowej. Podzieleni na drużyny dostosowują swój ekwipunek, umundurowanie, repliki broni do konkretnych oddziałów militarnych występujących w strukturach różnych państw. Poszczególni uczestnicy ASG posiadają w swoim ekwipunku również umundurowanie innych jednostek aby używać ich w zależności od scenariusza lub odróżnić się od macierzystego teamu jeżeli wymaga tego sytuacja.  Zazwyczaj wykorzystywane są mundury dostępne z demobilu.

W celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, zostało stworzone „Prawo ASG” funkcjonujące dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór tych zasad nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany.

 

 

Bardzo mocno uwypuklona jest zasada fair play, Pocisk wystrzeliwany z replik jest plastikową kulką nie zostawiającą w styczności z przeciwnikiem żadnych śladów, dlatego wymaga się od uczestników rzetelności i uczciwości oraz wierności zasadom w trakcie zabawy. Wskutek trafienia gracz zobowiązany jest do położenia się na ziemi w sposób jednoznacznie uniemożliwiający korzystanie z „broni”, oznaczenia czerwonym materiałem w widocznym miejscu lub sygnalizacji latarką w grach nocnych. ASG w swoich szeregach skupia przedstawicieli obu płci mimo że mogłoby się wydawać, że charakter militarny zabawy powinien skupiać jedynie przedstawicieli męskiej grupy społeczeństwa.

Dynamiczny rozwój Airsoftu powoduje ciągły wzrost powstających teamów jak i osób nie zrzeszonych w oddziałach a posiadających swój sprzęt. Liczba biorących udział w tego typu rekreacyjnej aktywności ekstremalnej wynosi ok. 7000 osób zrzeszonych w ponad 1700 teamów na terenie naszego kraju.

Motywem podejmowania rekreacyjnej aktywności ekstremalnej, a w szczególności uczestniczenie podczas zabaw ASG wymieniana jest chęć przeżycia czegoś niezwykłego. Poszukiwaniem nowych wrażeń emocjonalnych, często będących na pograniczu utraty zdrowia. Nieodparte jest wrażenie wolności, swobody oraz niezależności podczas bliskiego obcowania z naturą.

 

 

 

Elementy survivalu występujące w ASG umożliwiają sprawdzenie swoich możliwości psychicznych jak i fizycznych. Uczestnicy wskazują również jako przyczynę, spełnienie marzeń z dzieciństwa oraz zainteresowanie militariami.

ASG jest ekstremalną aktywnością rekreacyjną zdobywającą coraz więcej wielbicieli z różnych grup wiekowych. Zrzeszają wielbicieli militariów oraz pasjonatów sprzętu wojskowego. Dzięki zasadom fair play uczy, bawi i dostarcza niezliczonej ilości wrażeń jej uczestnikom.