Lifestyle

Hobby

Zatrzymaj czas

Tekst Joanna Aleksandruk • Zdjęcia Alicja Zalewska

2015-07-21
Zatrzymaj czas

Współcześnie pasja fotografowania jest powszechna i wykorzystuje coraz różniejsze techniki profesjonalnego wykonywania zdjęć. Rejestrowanie trwałego i pojedynczego obrazu przy pomocy światła jest najprostszym ujęciem tej profesji. Przede wszystkim liczy się ujęcie i zatrzymanie obrazu, które na swój, określony sposób jest wyjątkowe i przede wszystkim - prywatne.

 

Czy można wykonać ostre zdjęcie poruszając aparatem? Jaka jest tajemnica technik profesjonalnego fotografowania? Jak efektywnie zrobić zdjęcie? Te i wiele innych pytań pojawiają się już w momencie zainteresowania tematem...

 

Powszechnie stosuje się wiele technik fotografowania, jednocześnie precyzujących różnorodne zdjęcia. Jedną z nich jest fotografia analogowa, która oparta jest na chemii światłoczułych związków srebra. W jej skład wchodzi podział na fotografię monochromatyczną i fotografię barwną. Materiały do fotografowania monochromatycznego służą do utrwalenia obrazu w aparacie i są produkowane w postaci ciętych klisz i błon. Zapisany na kliszach obraz jest przenoszony na papiery o różnych formatach.

 

 

Sztuka wykonywania zdjęć posługuje się również szlachetnymi technikami fotograficznymi. Zostały one oparte na wykorzystaniu światłoczułości i garbujących właściwości soli chromianowych oraz związków światłoczułych, jak np. guma, pigment czy bromolej.

 

Najpowszechniejszą formą wykonywania zdjęć jest fotografia cyfrowa. Tutaj rejestracja obrazu odbywa się nie na światłoczułym materiale, ale na urządzeniu optoelektronicznym tzw. matrycą zarejestrowaną w aparacie cyfrowym. Obiektywy aparatów cyfrowych są identyczne pod względem konstrukcji optycznej ze stosowanymi w aparatach do fotografii tradycyjnej. Występują one również w postaci zmodyfikowanej, przykładowo z wbudowanymi mechanizmami korekcji wstrząsów.

 

Wszystkie powyższe informacje stanowią jedynie teorię. W przypadku, gdy weźmiemy już aparat i wykonamy zdjęcie, powinniśmy wówczas poruszyć o wiele istotniejszy problem. Jak zabezpieczyć zdjęcie przed kradzieżą w sieci?

 

 

OCHRONA ZDJĘĆ PRZED KRADZIEŻĄ

 

Zdawać by się mogło, że stosowanie zabezpieczeń przed przywłaszczaniem fotografii w sieci jest rzeczą trudną i skomplikowaną. Nic bardziej mylnego. Współczesny Internet proponuje zakładanie sieciowych galerii, jednak należy je odpowiednio chronić. Zamieszczanie w nich zdjęć nie jest rzeczą trudną, co więcej, nie wymaga ani czasu, ani pieniędzy. Pozwala natomiast dotrzeć naszym zdjęciom do dużej liczby odbiorców na całym świecie. Taki sposób prezentacji prac niesie za sobą niedogodności, wśród których istnieje zagrożenie kradzieżą. Wystarczy przejrzeć fora internetowe i grupy dyskusyjne, by móc dowiedzieć się z czym zmagają się autorzy prac. W Polsce traktowanie prawa do własności zapisanej cyfrowo nadal pozostawia wiele do sprecyzowania.

 

Najważniejsze, aby zabezpieczyć zdjęcia tak, by nasze autorstwo nie budziło żadnych wątpliwości. Jedną z możliwości jest zapisywanie informacji o autorze w metadanych Exif. Stanowi to szykowne rozwiązanie, gdyż w żaden sposób nie ingeruje w fotografie ale jednocześnie jest rozwiązaniem nieskutecznym. Metadane można z łatwością usunąć lub podmienić. Informacje zawarte w polach Exif oraz IPTC mają dużą wartość informatyczną, lecz nie nadają się do wykorzystania przy zabezpieczeniu zdjęć przed kradzieżą.

 

O wiele bezpieczniejszą metodą ochrony zdjęć przed kradzieżą jest jego podpisanie w taki sposób, aby usunięcie nie było niemożliwe bez szkody dla fotografii, tzw. digital watermark. Najprostszą formą jest personalizacja zdjęcia imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora nałożonego na obraz. Metoda jednak ma jedną wadę: wpływa na zdjęcia. Nagrany, obcy element narusza kolorystykę i kompozycję ujęcia oraz może odwrócić uwagę adresata od właściwego przekazu.

 

 

W celu uniknięcia tego efektu, wprowadza się słabo widoczne napisy, które zlewają się z tłem Stosowanie techniki znakowania plików audiowizualnych opartych na koncepcji cyfrowych znaków, nie powodują widocznych zniekształceń obrazu. Informacja o autorze jest zapisana wewnątrz pliku i nie wpływa na wygląd zdjęć. Plik jest tak zbudowany, aby wykrycie i skasowanie danych stanowiło barierę nie do przekroczenia.

 

Niekiedy spotyka się galerie internetowe oparte na kodzie HTML, w których możemy bez trudu skopiować dowolny plik graficzny, lokalizując go w wybranym miejscu na dysku. Wówczas zdjęcie jest kopiowane w takiej postaci, w jakiej je zamieszczono na stronie WWW, razem ze znacznikiem Exif i innymi danymi.

 

Zabezpieczanie fotografii publikowanej w Internecie jest coraz częściej poruszaną kwestią. Nie tylko pasja fotografowania, ale i umiejętność ochrony własnych prac powinny być ze sobą zsynchronizowane i nie pozostawiać wątpliwości.