Design

Wydarzenia

SELENA SA PARTENEREM STRATEGICZNYM NA KONFERENCJI ‘NAUKA, BIZNES, BUDOWNICTWO’

Tekst SELENA SA • Zdjęcia SELENA SA

2016-09-27
SELENA SA PARTENEREM STRATEGICZNYM NA KONFERENCJI ‘NAUKA, BIZNES, BUDOWNICTWO’

Konfrontacja środowiska biznesowego z przedstawicielami świata nauki – to główny cel konferencji naukowej "Nauka, biznes, budownictwo" zorganizowanej przez miesięcznik BUILDER oraz Radę Naukową, Programową i Recenzentów krajowych i zagranicznych. SELENA SA została Partnerem strategicznym tego wydarzenia, które miało miejsce w dniach 22-23 września w Warszawie w hotelu Polonia Palace.

 

W tym roku Builder otworzył swoje łamy znacznie szerzej niż dotychczas – na pierwszej tego typu konferencji spotkali się, z jednej strony - kadra naukowo-dydaktyczna wyższych uczelni technicznych i innych ośrodków akademickich oraz instytutów naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych, z drugiej firmy, które dzięki nauce i wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań osiągnęły sukces. Wśród takiego audytorium nie mogło zabraknąć producenta chemii budowlanej z najszerszym asortymentem w branży SELENY SA.

 

selena na konferencji nauka, biznes, budownictwo

 

Nie wszystkie polskie przedsiębiorstwa mają świadomość, że nowoczesne produkty, usługi czy technologie to efekt współdziałania naukowców, inżynierów i ekspertów w dziedzinie nauki z biznesem. Dzisiaj posiadanie działu R&D, własnych laboratoriów czy budżetowanie optymalnych wydatków na rozwój  jest jeszcze rzadkością.  Pamiętajmy, że wiedza technologiczna dopiero w połączeniu z kreatywnością rodzi sukcesyzauważa Prezes Zarządu Seleny SA, Andrzej Ulfig.

 

W Selenie Dział Badań i Rozwoju funkcjonuje od początku. Grupa Selena posiada własne centra badawcze i laboratoria – Selena Labs, gdzie permanentnie prowadzone są prace nad doskonaleniem oferty i rozwojem nowych wyrobów. Receptury przygotowywane są indywidualnie dla rynków Azji, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i technologii danego kraju. Produkcja w zakładach Seleny prowadzona jest często o autorskie pomysły i receptury, co sprawia że producent skutecznie konkuruje na rynku chemii budowlanej.

 

konferencja nauka biznes budownictwo 2016

 

Pozyskiwanie nowych inwestycji i partnerów biznesowych, a nawet nowych rynków zbytu, to najważniejsze korzyści jakie Selena obserwuje w związku z  relacją nauka-biznes. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo czy inna forma partycypacji we wszelkich wydarzeniach, które będą mieć na celu zwiększenie świadomości  zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców o możliwościach takiej kooperacji. Edukacja w tym zakresie oraz ekspozycja i nagłaśnianie przykładów polskich firm, które dzięki nauce osiągnęły sukces wydaje się niezbędna. Mimo, że w Polsce podejmowanych jest coraz więcej aktywności i działań, które mają na celu usprawnienie przedmiotowej współpracy pomiędzy firmami, a uczelniami wyższymi, to daleko im jeszcze do standardów zachodnich. Najwyższy czas na zmianystwierdza Prezes Ulfig.

 

Podczas dwudniowej konferencji odbyło się szereg wykładów, m.in. wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza z Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącego Rady Naukowej ITB "Nauka i biznes w budownictwie i architekturze’, wykład dr hab. inż. arch. Klaudiusza Frossa, Dziekana Wydziału architektury Politechniki Śląskiej ‘Wpływ nowoczesnych rozwiązań na rozwój budownictwa i architektury w Polsce. Stan obecny i wyzwania dla nauki i biznesu".

 

selena na konferencji nauka, biznes, budownictwo


Drugiego dnia wszyscy uczestnicy konferencji brali udział w debacie "Nauka i biznes w budownictwie i architekturze – wzajemne oczekiwania i korzyści ze współpracy firm z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, uczelniami, a także wspólne obszary i kierunki działań". W debacie SELENĘ aktywnie reprezentowała Beata Toboła, Kierownik Działu Rozwoju Produktowego.

 

Nauka, biznes i budownictwo są ze sobą nierozerwalnie związane. Dlatego też Builder widząc potrzebę stałej wymiany wiedzy i doświadczeń będzie realizował misję Builder for the Future – stwierdza Marek Zdziebłowski, Prezes Buildera.